Trivselregler

Till dig som kör motorfordon på Sandön, för din och allas säkerhet och trevnad.1. Kör bara på körbara förrättade vägar! Du med terrängfordon med dispens kör naturligtvis inte på privat mark heller utan markägarens tillåtelse.


Gäller samtliga 3-6 hjulingar.


2. Respektera gällande hastighetsbegränsningarna, 10km/h på strandpromenaden/hamnen samt byn, 20km/ på resten av ön förrättade körbara vägar.


3. Kör alltid ansvarsfullt och visa hänsyn för barn och andra gående när det t.ex. dammar.


4. Undvik köra motorfordon nattetid, mellan 22-06.


5. Undvik köra motorfordon under semestertiden juli-augusti.


6. Parkera inte så att du hindrar framkomligheten.
Det är också viktigt att alla sätter på av Vägföreningen framtagna dekaler på sitt fordon för att visa att fordonet är registrerade hos Vägföreningen.Om möjligt byt till elfordon för allas trevnad.Tack för att du följer våra gemensamt framtagna trivselregler!